Accommodatie

De rijvereniging heeft de beschikking over een outdooraccommodatie, welke gelegen is aan de Stevensstraat in Westerbeek. De verlichte hoofdrijbaan is uitgerust met een eb- en vloedsysteem. Daarnaast is er een gezellig clubonderkomen met uitzicht op de rijbaan en we hebben de beschikking over een parkeerplaats.